Imprint

Jobst CZ>Imprint

Imprint

Produktové webové stránky výrobků značky Jobst provozuje
Essity Czech Republic s.r.o., společnost s ručením omezeným,
se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika,
IČO: 48536466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 19108.
E-mail: Medical.CZ@essity.com; Tel. č.: +420 221 706 111